In dit artikel

Een watertuin ontwerpt u eigenlijk op de zelfde manier als een ‘normale’ tuin. Met een goede voorbereiding kunt u het zelf. Vooral wanneer u onderstaande vragen met nee kunt beantwoorden.

  • Ligt uw tuin lager dan de straat?
  • Ligt uw huis lager dan de tuin?
  • Ligt de tuin van de buren lager?
  • Woont u op klei of veen grond?

Heeft u alle vragen met nee kunnen beantwoorden? Dan kan er niet veel mis gaan met het ontewerpen van uw watertuin en kunt dit gemakkelijk zonder professionele hulp. Vergeet niet om de hoeveelheid water die u moet opvangen te berekenen. Lees hier hoe u dat doet

Kwaliteit waterdoorlatendheid bodem

Heeft u een zandbodem in de tuin dan hoeft de wateropvang minder groot te zijn. In een zandbodem zakt het water veel sneller in de bodem. Nadeel van een zandbodem in de tuin is dat deze vaak in droge periode te droog kan worden. Heeft u een klei of veenbodem in de tuin dan is het verstandig om vanuit uw wateropvang een overloop te maken naar een sloot of vijver. Of wanneer dit niet lukt een nood overloop te maken op het riool. Het aanbrengen van deze overlopen is noodzakelijk in tuinen met klei of veen, het water kan in deze bodemsoorten minder goed infiltreren in de bodem.

Bereken de waterdoorlatendheid van de bodem

Hoe verdwijnt het hemelwater? Een paar manieren:

Verdamping van het regenwater

Opgevangen regenwater moet geleidelijk aan weer wegstromen

Regenwater dat uw tuin heeft opgevangen, moet geleidelijk weer wegstromen. Anders is er voor de volgende regenbui geen opvangruimte. Dat kan bijvoorbeeld via verdamping. Denk aan een sedumdak of een vijver. Toch is alleen verdamping vaak niet genoeg om al het opgevangen water snel te lozen. Zodat u weer klaar bent voor een volgende regenbui.

Hergebruik van water 
Hebt u een ondergrondse opvang? Dan gaat water van daaruit de bodem in. Daarvan merkt u weinig. Overigens kunt u regenwater uit uw opvangruimte natuurlijk ook gebruiken om uw auto te wassen of de ramen te lappen. Op die manier krijgt u het water ook weg.

Afvoer van het regenwater
Voor de riolering is het ideaal als uw tuin nooit meer water naar de omgeving afvoert. Natuurlijk is uw tuin maar een klein stukje van het geheel. Maar als veel tuinen regenwater verwerken, helpt dat wel degelijk. Om nooit meer water af te voeren, moet uw tuin een bui van 55 mm kunnen opvangen. Dat is een extreem zware regenbui die grofweg eens per 100 jaar valt.

Maar zo’n opvang past niet in elke tuin en in sommige tuinen kan een eventuele overstroming direct veel schade aanrichten. Dan is het verstandig een ‘noodklep’ in te bouwen. Dit houdt in dat het teveel aan water naar het riool stroomt. Bijvoorbeeld via een goot of put in de bestrating.

Koppelt u de noodklep aan het riool in uw tuin?
Controleer dan of uw tuin hoger ligt dan de straat. Anders kan bij zo’n extreme regenbui water uit het riool in uw tuin komen in plaats van andersom! Daarom is het veiliger de noodklep naar de straat te laten afvoeren. Ook een sloot of vijver in de omgeving kan zo’n achtervang zijn. Bedenk wel dat dit iets anders is dan uw regenpijp direct op de sloot te laten lozen! De bedoeling van een watertuin is juist dat u zoveel mogelijk water in uw eigen tuin opvangt. Pas na vertraging of in uiterste nood mag u water naar de omgeving afvoeren.

Leaf5Leaf6