In dit artikel

De herfst zorgt er maar al te vaak voor dat de kwaliteit en helderheid van het water sterk achteruit gaan. Bomen en struiken die eerst elegant over uw vijver hingen laten hun bladeren los en belanden in uw vijver. En al dit materiaal begint te rotten. Rottend tuinafval in een waterpartij produceert rottingsgassen, die vooral gevaarlijk gaan worden wanneer het niet meer mogelijk is om deze af te geven doordat de vijver bevriest. Te veel gassen in de vijver brengen uw vissen in gevaar. Daarnaast vormt rottend tuinafval een prima voedingsbodem voor algen in het voorjaar. 

Belangrijk dus om te voorkomen dat te veel bladeren en tuinafval in uw waterpartij belanden. 

  • Knip de planten langs de vijver kant terug
  • Span een net over uw waterpartijen
  • Zorg voor een klein wak bij ijsvorming 

Het wegpompen van bezinksel (slib) uit uw vijver moet pas na de laatste vorstperiode gebeuren, vissen en andere vijverbewoners hebben in het bezinksel een prima overwinteringsplek. 

Niet alle planten langs uw vijver hoeft u weg te knippen. Stengel van grassen en planten zijn prima overwinteringsplekken voor verschillende tuininsecten. Knip de stengels pas af medio maart/april, rond deze tijd verlaten de insecten hun overwinteringplek.

De stengels van riet en andere waterplanten zorgen ook voor een luchtbrug wanneer er een laag ijs op de vijver ligt. Door de stengels kunnen gassen in een ijsperiode toch uit het water worden afgevoerd. De stengels vormen in de winter ook een prachtige aanblik wanneer ze met rijp of sneeuw bedekt zijn. 

Leaf5Leaf6