In dit artikel

Deze hebben als nadeel dat bij overbelasting door hevige regenval afvalwater (met ontlasting) in het grondwater terecht komt. Niet zo fris dus! Bovendien raakt de riolering tegenwoordig eerder overbelast doordat er veel meer wegverharding en betegeling is in de steden en door de klimaatverandering lijkt het vaker en harder te regenen.

Door de regenpijpen van je woning af te koppelen, zorg je ervoor dat het regenwater dat op het dak terecht komt, wordt afgevoerd naar de tuin (en dus wordt opgenomen in de grond) of naar een buffersysteem (bijvoorbeeld een regenton). Hiermee wordt bij slecht weer de riolering minder belast. Een ander voordeel is dat er minder, relatief schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie en dat is beter voor het milieu!

Laat je het regenwater wegvloeien, de tuin in, dan draag je bij aan de in stand houding van het grondwaterniveau. Vang je het op, dan kan het gebruikt worden voor verschillende doeleinden: voor het doorspoelen van het toilet, voor het doen van de was(in de wasmachine) en voor het bewateren van de tuin in perioden van droogte. Verder is het ook mogelijk om een waterspeelsysteem te maken waar je het regenwater naar toe laat lopen; dat is erg leuk voor kinderen!

Hoe koppel je de regenpijp af

Kortom, het afkoppelen heeft alleen maar voordelen. Bovendien is het helemaal niet zo moeilijk of ingewikkeld. Het belangrijkste is dat je in de gaten houdt dat het water weggeleid wordt van je woning. Dat is om vochtproblemen te voorkomen. Vang het water op een manier op die je voorkeur geniet en die past bij de beschikbare ruimte in je tuin.

Het echte afkoppelen is eigenlijk gewoon een kwestie van het doorzagen van de regenpijp en het bevestigen van een bocht, leiding of ander systeem, die het water van het huis af leidt. Op welke hoogte je de pijp door moet zagen, hangt natuurlijk af van je verdere plannen. Zet je er een regenton onder, dan moet de pijp net erboven doorgezaagd worden en de bocht eraan bevestigd worden, zodanig dat het water makkelijk de ton in stroomt.

Zorg bij een regenton wel altijd voor een overstort naar een andere vorm van wateropvang, omdat een ton bij hevige regenval ook niet genoeg capaciteit heeft. Je kunt bijvoorbeeld een regenwatervijver aanleggen of een infiltratiesysteem. Voor infiltratie in de tuin kun je gebruik maken van ingegraven infiltratiekratten. Deze vangen het water op en leiden het geleidelijk weer de bodem in. Een grindbed is ook een handige manier van infiltreren. Zorg dat deze licht schuin afloopt, van het huis af.

Nog een mogelijkheid is het graven van een geul of greppel, die het water door de tuin leidt naar bijvoorbeeld een sloot.

Infiltratiecapaciteit

Een andere belangrijke factor om rekening mee te houden als je de regenpijp afkoppelt en het water wilt laten infiltreren in de tuin, is de capaciteit van de bodem. Heb je een kleibodem in de tuin, dan is de infiltratiecapaciteit van de ondergrond niet zo groot en zal je waarschijnlijk extra maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat je tuin ÊÊn grote modderpoel wordt. Je kunt extra geulen graven en voorzieningen toepassen voor de opvang van overtollig water. Bij een zandgrond zal het water snel wegzakken en is de infiltratiecapaciteit dus groot.

Kijk dus even wat de mogelijkheden zijn die jouw tuin en de omgeving daarvan biedt en maak daar een passend plan voor!

Leaf5Leaf6