In dit artikel

In alle gevallen wordt het veroorzaakt door een afwezige of slechte waterafvoer en dat kan dus flinke schade veroorzaken aan de tuin, maar ook aan het huis, zoals bijvoorbeeld in de vorm van schimmelvorming in de woning. Heb jij te maken met regelmatig terugkerende wateroverlast? Dan is het tijd om er iets aan te doen!

Hoe los je dit soort problemen op?

In ons land is de ondergrond vaak de oorzaak van een te natte tuin. Op veel plaatsen bestaat de grond uit klei en leem. Deze grondsoorten hebben een grote dichtheid waardoor het water maar heel langzaam kan wegzakken. Veel nieuwbouwwijken worden bovendien gevestigd op voormalige boerengrond, waar op ongeveer een meter diepte, de grond soms hard en slecht doorlaatbaar is.

Voor jou betekent dat waarschijnlijk dat je achteraf een oplossing moet zoeken en je de tuin flink onder handen moet nemen voor de aanleg van een drainagesysteem.  Mocht je nog de hele tuin moeten ontwerpen en aanleggen, dan ben je in het voordeel en kun je er nu al voor zorgen dat er een goede drainage wordt aangelegd.

Aanleggen van een drainagesysteem

Drainage, ofwel afwatering, wordt gerealiseerd door het aanbrengen van drains. Het zijn eenvoudigweg  waterafvoermiddelen die  het overtollige water weg leiden van het huis. Het systeem kan worden aangesloten op de hoofdafvoer voor hemelwater of het water kan worden opgevangen in een speciale opslag; de zogenaamde infiltratiekoffers. Deze geven het water dan later, geleidelijk weer aan de grond af. Tegenwoordig zijn er speciale systemen met drainagegoten verkrijgbaar en er zijn ook manieren waarop je het zelf kunt realiseren.

Verzakking van bestrating

Om de verzakkingen van terras, oprit en tuinpad te verhelpen, zal er opnieuw betegeld moeten worden. Natuurlijk moet het terras zodanig worden aangelegd dat het hemelwater van het huis wordt afgeleid. Het moet dus iets aflopen en het water leiden naar drainagegoten of een andere manier waarop het water wordt afgevoerd, bijvoorbeeld een ‘goot’ van grind/zand die het water naar de infiltratiekoffers leidt.

Oplossing voor andere, bijkomende problemen

Door het vocht kunnen er plekken in de tuin ontstaan waar veel algen groeien. Zolang het vochtprobleem zelf niet is opgelost, zullen de algen altijd weer terugkeren.

Door de te natte grond groeien en bloeien veel planten niet optimaal. Zo zal ook de oogst van de moestuin tegenvallen. Een snelle oplossing voor dat probleem is het boren van een paar gaten in de grond. Gebruik een grondboor om een paar diepe gaten te boren, liefst dwars door de slecht doorlatende laag heen, zodat het water daarin weg kan vloeien. Vul ze met zand of grind en je hebt een paar drainagegaten!

Schimmelvorming in huis

Ook hier is het weer van belang om de oorzaak weg te nemen; leid het water van het huis weg! Maar daarnaast is ook een goede ventilatie essentieel. Kijk of ventilatieroosters niet verstopt zijn en zorg ervoor dat je regelmatig het huis lucht. Schimmelplekken kunnen worden behandeld met een speciaal schimmelwerend middel of met gewone chloor. Draag een mondkapje tijdens deze schoonmaak, omdat de sporen van de schimmel door het schoonmaken in de lucht terecht komen en een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Vervelende klus

Het aanleggen van een goed werkend drainagesysteem is misschien  een vervelende klus, waarbij je tuin helemaal overhoop gehaald moet worden. Maar het is de enige manier om een hardnekkig probleem van wateroverlast in de tuin echt op te lossen. Daarna zal je er zeker geen spijt van hebben en veel meer kunnen genieten van je tuin én je huis!

Leaf5Leaf6