In dit artikel

Maar te veel water is ook niet goed; dat veroorzaakt verrotting en schimmelvorming. In een periode van droogte kun je natuurlijk gewoon wat vaker gaan sproeien en om overlast te voorkomen in perioden met veel regen zorg je voor een goede afwatering.

Klinkt allemaal heel logisch, maar zou het niet veel efficiรซnter zijn als je een goed systeem had waarmee je overtollig regenwater kunt vasthouden en hergebruiken, een systeem waarmee je de vochtigheidsgraad in je tuin kunt regelen? Want het is het ook zonde als al dat goede water zomaar het riool instroomt, terwijl we tegelijkertijd water tappen uit de drinkwaterleiding!

Systemen

Vroeger hadden we een ouderwetse regenton om overtollig hemelwater op te vangen. Heel eenvoudig en effectief. Het is een milieuvriendelijke methode om met water om te gaan, maar daarmee zal je wel met gieters en emmers aan de slag moeten om het water later te gebruiken. Een beetje bewerkelijk dus. Tegenwoordig zijn er diverse andere systemen voor effectief waterbeheer.

Zo is de methode met de regenton verder uitgebreid in een (ondergronds) opvang- en waterleidingsysteem. Zo kan men bijvoorbeeld de tuin besproeien en het toilet doorspoelen met water dat wel schoon, maar niet gezuiverd is en daarmee gaan we dus veel zuiniger om met ons drinkwater.

Maar, als we ons puur tot de tuin beperken, dan zijn er ook nog andere methoden. Zo is het aan te bevelen om niet te veel verharding in de tuin aan te brengen en te zorgen voor afvoer en een opslagplek voor overtollig hemelwater, zoals bijvoorbeeld een vijver. Veel is ook afhankelijk van de grondsoort in je tuin. Zand laat water veel sneller in de bodem wegvloeien dan klei. Heb je een tuin die te nat of juist te droog is, dan zou je kunnen overwegen om een systeem met infiltratieblokken toe te passen. Het blokken steen die veel water op kunnen nemen en zorgen voor een veel stabielere waterhuishouding in je tuin.

Maak je tuin regenbestendig

Een regenbestendige tuin is een tuin waarbij je eigenlijk nooit meer wateroverlast (in wat voor vorm dan ook, dus ook geen tekort) meer hebt. Je maakt optimaal gebruik van het hemelwater en verspilt daardoor zo min mogelijk drinkwater. Je huis is als het ware een grote opvangbak voor het regenwater, maar normaal gesproken wordt dat water via de regenpijp afgevoerd naar het riool. De eerste stap in de goede richting is dan ook het afkoppelen van die regenpijp(en). Dit doe je door deze door te zagen en het water op de een of andere manier af te voeren en/of op te vangen. Bijvoorbeeld de klassieke regenton.  We zullen in een volgende blog verder ingaan op het afkoppelen van de regenpijp.

Verder is het van belang om een kritische blik op je tuin te werpen. Hoe is het gesteld met de bodem, hoeveel betegeling of verharding heb je in de tuin? Is er een verloop in de tuin waardoor het water niet blijft staan op bepaalde plaatsen. Heb je een buffersysteem waar water heen kan vloeien als het erg hard regent? Door op die manier naar je tuin te kijken, ontdek je al snel of er hier en daar verbeteringen en/of aanpassingen nodig zijn.

Een optimaal systeem voor water in de tuin is dus gebaseerd op twee factoren; geen overlast en geen verspilling. Tenslotte willen toch we allemaal graag een hele mooie tuin zonder wateroverlast die zo min mogelijk belastend is voor het milieu, nietwaar?

Leaf5Leaf6